ประชาสัมพันธ์

เทศนา

นมัสการ

 • May 06 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่  6 พฤษภาคม 2018

 • Apr 29 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 29 เมษายน 2018

 • Apr 22 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 เมษายน 2018

 • Apr 09 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 8 เมษายน 2018 พิเศษ เป็นการนมัสการร่วมกันระหว่างทีมนมัสการของ ucc และทีมนักเรียนจาก BSSM Bethel Church,Redding,CA.

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ