คำเทศนา

คริสตจักรแห่งพระบัญชาขอต้อนรับทุกท่าน รับฟังคำสอนที่จะพาท่านก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ การเคลื่่อนไหวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการเจิมภายใต้พระสิริของพระเจ้า

การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

ประชาสัมพันธ์

Written by Super User on .

เดือนธันวาคม 2018 

ค่ายทรงสถิต #4

อยู่เพิง พักสงบ พบการทรงสถิต "ชีวิตในความสว่าง"

tabernacle2018 1 

8-10 ธันวาคม 2018

ไร่ภูกามยาว ตำบลชะอม 

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ค่าสมัครเพียง 350 บาท

เปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 ที่ UCC Service

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-264-6989

 

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ต้องการบ้านพัก ติดต่อได้ที่หัวหน้าโซนของท่าน

แผนที่การเดินทาง

ท่านสามารถพิมพ์ตัวเลขชุดนี้ 14.423129,101162731 ที่ https://www.google.co.th/maps/ 

หรือคลิกที่นี่ https://goo.gl/maps/c8DA8FbNGiz

 

 

ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน

เอเฟซัส 6:10 TH1971
สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์

บัญชีธนาคารคริสตจักรแห่งพระบัญชา