ประชาสัมพันธ์

เทศนา

 • Jun 08 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ยกหนี้

  รับชมผ่าน QR code

 • Jun 01 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ใครมีหูจงฟังเถิด

  รับชมผ่าน QR Code

 • May 22 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาพิเศษจาก Ps. Mel Tari เรื่อง บทเรียนจาก ยอห์น บทที่ 2 เมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น

  รับชมผ่าน QR Code

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่) เรื่องการเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ คำเทศนาที่จะทำให้เราได้มองเห็นยุธศาสตร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมและหนทางที่พระเจ้าจะเข้ามาสอนเราในการเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่างมีเป้าประสงค์และจุดหมาย

  รับชมผ่าน QR Code

   

นมัสการ

 • Aug 14 , 2016

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 14 สิงหาคม 2016  เมื่อความรักของพระเจ้าประทุขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟระเบิด

  รับชมผ่าน QR Code

 • Aug 07 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 7 สิงหาคม 2016 พระเจ้าเราวางใจพระองค์ผู้ทรงหนักแน่ไม่มีสิ่งใดทำให้พระองค์ไม่หวั่นไหวได้

  รับชมผ่าน QR Code

 • Jul 31 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 31 กรกฎาคม 2016 ร่วมป่าวประกาศการเป็นลูกของพระเจ้าและรับเอาทุกสิ่งที่ พ่อจัดเตรียมไว้ให้กับลูกของพระองค์

   รับชมผ่าน QR Code

 • Jul 24 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 กรกฎาคม 2016 เมื่อพระเจ้าพร้อมที่จะปลดปล่อยพวกเราออกจากแล่งของธนู เพื่อเข้าสู้เป้าประสงค์ของพระองค์เพื่อประเทศนี้

  รับชมผ่าน QR Code

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ