ประชาสัมพันธ์

 • Sep 24 , 2016

  สัมมนา “หัวใจพระบิดา”  

  FATHERHEART CONFERENCE 2016

  ลงลึกในประสบการณ์  ....ความรักพระบิดา
  Experiencing The Father’s Love 
   

  วิทยากรจาก : FatherHeart Ministries

  โดย : Dass Supperamanian, Richard Jones และทีม

  SPEAKERS: Fatherheart  Ministries

  By Dass Supperamaniam and Richard Jones 

   

  กำหนดการ

  วันศุกร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016

    วันศุกร์ 9 ธันวาคม 2016        เวลา 13.00-21.30 น.

    วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2016     เวลา 09.30-17.30 น.

    วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม 2016 เวลา 09.00-17.00 น.

  Friday  9 –  Sunday 11 December 2016  

    Friday 9/12/16  :  13.00 -21.30    

    Saturday 10/12/16 :  09.30 -17.30 

    Sunday 11/12/16 :  09.00 – 17.00  

   

  สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนคลองเตยวิทยา 

  VENUE  : Main Auditorium, 5th Floor, Khlong Toei Wittaya School

   

  ค่าลงทะเบียน Early Bird เพียง 700 บาท (ไม่รวมอาหาร)

  เมื่อสมัครภายใน 9 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2016 หลังจากนี้ 1,000 บาท

  REGISTRATION FEE 1,000  Baht   before 4th December 2016

  (meals and accommodation are not included)

  For more Information please contact :  wannawk@gmail.com , 081-481-4174


เทศนา

นมัสการ

 • Oct 16 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 16 ตุลาคม 2016 บรรยากาศความรักที่เทลงมาเพื่อคนไทย

 • Oct 09 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 9 ตุลาคม 2016 การอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ไหลอยู่เต็มห้องประชุม

 • Oct 02 , 2016

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 2 ตุลาคม 2016 ความรักพระเจ้าที่เป็นเหมือนผ้าคลุมเทลงมาที่พวกเรา

 • Sep 25 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 กันยายน 2016 พระเจ้าได้ปลอดปล่อยเสรีภาพแก่เราทุกคน

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ