ประชาสัมพันธ์

เทศนา

นมัสการ

 • Apr 09 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 8 เมษายน 2018 พิเศษ เป็นการนมัสการร่วมกันระหว่างทีมนมัสการของ ucc และทีมนักเรียนจาก BSSM Bethel Church,Redding,CA.

 • Apr 01 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 1 เมษายน 2018

 • Mar 25 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสกาที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 มีนาคม 2018

 • Mar 18 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 มีนาคม 2018

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ