คริสตจักรแห่งพระบัญชาบ้านไร่

สถานที่นมัสการวันอาทิตย์ : 229 หมู่ 6 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

ผู้รับใช้ : นายธนเกียรติ ถิ่นบัวบาน

ผู้ประสานงาน : 

เบอร์โทรติดต่อ : 087-757-2637

อีเมล์ติดต่อ : thanakiad@hotmail.com

เว็บไซด์ :

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ