ครพ. กระแสสินธุ์ (สงขลา)

สถานที่นมัสการวันอาทิตย์ : 58 ม.1 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 92700

ผู้รับใช้ : คุณเยาวลักษณ์ เจิมสิริไพบูลย์


ผู้ประสานงาน : คุณเยาวลักษณ์ เจิมสิริไพบูลย์

เบอร์โทรติดต่อ : 086-488-1833

อีเมล์ติดต่อ :ying997n@gmail.com

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ