ครพ. นาทวี (สงขลา)

สถานที่นมัสการวันอาทิตย์ : ร้านพรชัยสปอร์ต 181 ม.4 ถ.นาทวี-คลองแงะ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

ผู้รับใช้ : คุณจิรัฐติกาล  โนวัฒน์


ผู้ประสานงาน : คุณจิรัฐติกาล  โนวัฒน์

เบอร์โทรติดต่อ : 081-328-1833 081-738-2653

อีเมล์ติดต่อ : jirattikarnnowathotmail@gmail.com

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ