คำเทศนา

คริสตจักรแห่งพระบัญชาขอต้อนรับทุกท่าน รับฟังคำสอนที่จะพาท่านก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ การเคลื่่อนไหวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการเจิมภายใต้พระสิริของพระเจ้า

การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

ประชาสัมพันธ์

Written by Super User on .

เดือนตุลาคม 2018

สัมมนา "พุ่งไปข้างหน้ากับพระเจ้า"

ขอเชิญคุณ....มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาพิเศษ

พุ่งไปข้างหน้ากับพระเจ้า (Move Forward with God)

วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2018

กำหนดการ และรายละเอียดมื้ออาหารและอาหารว่าง

  > วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2018 เวลา 13:30–21:30 น. : อาหารว่างบ่ายและอาหารเย็น

  > วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 เวลา 09:00–21:30 น. : อาหารว่างเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารว่างบ่าย, อาหารเย็น

  > วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 เวลา 13:30-17:00 น. : อาหารว่างบ่าย

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คริสตจักรสดุดี (สุขุมวิท 101/2)  BTS สถานีอุดมสุข   

ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมคู่มือ) : เพียงท่านละ 500 บาท เท่านั้น (ค่าลงทะเบียนรวมอาหาร 3 มื้อและอาหารว่าง 4 มื้อ)

ค่าคู่มือสัมมนา : ราคาเล่มละ 150 บาท (2 ภาษา) สั่งจองได้เมื่อลงทะบียน    ร่วมงานเท่านั้น

เปิดลงทะเบียน : วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 เป็นต้นไป

ช่องทางการลงทะเบียนร่วมงาน : ติดต่อตัวแทนคริสตจักร หรือ สมัครผ่าน

Line@ “MoveForwardwithGod”  เพียงแค่ ADD Line@ จาก OR Code หรือ

เพิ่มเพื่อนด้วย ID: @cut4298g

ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน

เอเฟซัส 6:10 TH1971
สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์

บัญชีธนาคารคริสตจักรแห่งพระบัญชา