เดินตามพระเยซู

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เดินตามพระเยซู จาก อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจัรกแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: เดินตามพระเยซู

ให้คนอ่อนแอพูดว่าฉันเป็นนักรบ

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง ให้คนอ่อนแอพูดว่าฉันเป็นนักรบ จาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: ให้คนอ่อนแอพูดว่าฉันเป็นนักรบ

เต็มล้นด้วยพระสิริแห่งการฟื้นฟู

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก Dr.Pat Francis เรื่อง เต็มล้นด้วยพระสิริแห่งการฟื้นฟู

อ่านเพิ่มเติม: เต็มล้นด้วยพระสิริแห่งการฟื้นฟู

รับเสื้อคลุมแห่งสิทธิอำนาจใหม่

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง รับเสื้อคลุมแห่งสิทธิอำนาจใหม่

อ่านเพิ่มเติม: รับเสื้อคลุมแห่งสิทธิอำนาจใหม่

คุณอยู่จุดไหนในการเคลื่อนของพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ติ๊ก วรรณา ไทยวัชรามาศ เรื่อง  คุณอยู่จุดไหนในการเคลื่อนของพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม: คุณอยู่จุดไหนในการเคลื่อนของพระเจ้า

ชนะใสถ้าหัวใจชื่นชมยินดี

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) เรื่อง ชนะใสถ้าหัวใจชื่นชมยินดี

อ่านเพิ่มเติม: ชนะใสถ้าหัวใจชื่นชมยินดี

เป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.บัญชา พาเหมาะ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องเป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง

อ่านเพิ่มเติม: เป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง

พระพรมีแก่ทุกคนที่รอคอยพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ เรื่อง พระพรมีแก่ทุกคนที่รอคอยพระเจ้า

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: พระพรมีแก่ทุกคนที่รอคอยพระเจ้า

จงซ่อนตัวในพระเจ้า(ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์)

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก Benjamin Low เรื่อง จงซ่อนตัวในพระเจ้า(ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์)

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: จงซ่อนตัวในพระเจ้า(ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์)

ยกหนี้

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ยกหนี้

รับชมผ่าน QR code

อ่านเพิ่มเติม: ยกหนี้

ใครมีหูจงฟังเถิด

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ใครมีหูจงฟังเถิด

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: ใครมีหูจงฟังเถิด

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ