บทเรียนจาก ยอห์น บทที่ 2 เมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น

เชิญรับฟังคำเทศนาพิเศษจาก Ps. Mel Tari เรื่อง บทเรียนจาก ยอห์น บทที่ 2 เมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: บทเรียนจาก ยอห์น บทที่ 2 เมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น

การเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่) เรื่องการเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ คำเทศนาที่จะทำให้เราได้มองเห็นยุธศาสตร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมและหนทางที่พระเจ้าจะเข้ามาสอนเราในการเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่างมีเป้าประสงค์และจุดหมาย

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: การเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์

เราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าผู้ทรงฉับพลันได้อย่างไร

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) เรื่องเราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าผู้ทรงฉับพลันได้อย่างไร คำเทศนาที่จะทำให้เราสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหว ได้อย่างถูกจังหวะเวลาของพระเจ้า

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: เราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าผู้ทรงฉับพลันได้อย่างไร

หลักการเพิ่มพูน

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องหลักการเพิมพูน เพื่อเรียนรู้ที่จะทวีคุณชีวิตของเราร่วมก­ัน

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: หลักการเพิ่มพูน

ดำเนินในมิติพระสิริ

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง เรียนรู้ดำเนินในมิติพระสิริ คำเทศนาที่จะทำให้เราเข้าใจและนำไปใช้เพื่อพาตัวเราและครอบครัวไปสู้พระสิริของพระเจ้า

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินในมิติพระสิริ

คริสต์มาส ของขวัญที่ทุกคนต้องการ

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง คริสต์มาสของขวัญที่ทุกคนต้องการ

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: คริสต์มาส ของขวัญที่ทุกคนต้องการ

การเยียวยาภาคปฎิบัติ

เชิญรับฟังคำสอนจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ เรื่อง การเยียวยาภาพปฎิบัติ  คำสอนที่จะทำให้ท่านสามารถเยียวยาตัวเองในเบื้อต้นและทำด้วยความเข้าใจครับ

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: การเยียวยาภาคปฎิบัติ

การเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกกะห์

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช เรื่อง การเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกกะห์ เทศกาลแห่งแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตขอ­งเราทุกคน

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: การเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกกะห์

การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายใน ครั้งที่ 1

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ติ๊ก วรรณา ไทยวัชรมาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายใน ครั้งที่ 1 เพื่อเราจะได้เรียนรู้จักการที่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์ อย่างอัศจรรย์

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายใน ครั้งที่ 1

การเปลี่ยนแปลชีวิตภายใน ครั้งที่ 2

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ตอนที่ 2 โดย อ.วรรณา ไทยวัชรมาส คำสอนที่จะทำให้เราเข้าใจการทำงานของจิตใจเพื่อเราจะร่วมมือก้บพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเปลี่ยนเราก้าวไปสูอัตลักณ์ของเรามากขึ้น

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: การเปลี่ยนแปลชีวิตภายใน ครั้งที่ 2

เชื่อมต่ออดีตกับอนาคตของคุณ

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เชื่อมต่ออดีตกับอนาคตของคุณ โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา คำเทศนาที่จะพาเราเข้าไปเชื่อต่อในวงจรแห่งพระพรของพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม: เชื่อมต่ออดีตกับอนาคตของคุณ

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ