เข้าสู่ประสบการณ์และช่วงเวลาฤดูกาลของพระเจ้า(เทศกาลอยู่เพิง)

ขอเชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เข้าสู่ประสบการณ์และช่วงเวลาฤดูกาลของพระเจ้า(เทศกาลอยู่เพิง) โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา คำเทศนาที่จะทำให้เราก้าวเข้าสู่วงจรแห่งพระพรในเทศกาลอยู่เพิงด้วยความเข้าใจ (เทศนาวันที่ 4 ตุลาคม 2015)

อ่านเพิ่มเติม: เข้าสู่ประสบการณ์และช่วงเวลาฤดูกาลของพระเจ้า(เทศกาลอยู่เพิง)

ปี 5776 Ayin Vav ปีของการสถาปนาอนาคตของคุณ

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง ปี 5776 Ayin Vav ปีของการสถาปนาอนาคตของคุณ จาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา คำเทศนาที่จะพาเราเข้าสู่วงจรแห่งพระพรในปี 5776 (ปีใหม่ของอิสราเอล) เพื่อเราจะเดินในเส้นทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เราไปสู่เป้าประสงค์ของชีวิตของเรา

อ่านเพิ่มเติม: ปี 5776 Ayin Vav ปีของการสถาปนาอนาคตของคุณ

ปี 5776 ฤดูกาลแห่งการเตรียมหนทางใหม่แห่งความเชื่อ

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง ปี 5776 ฤดูกาลแห่งการเตรียมหนทางใหม่แห่งความเชื่อ จาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา อีกหนึ่งคำเทศนาเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ปี 5776 คำเทศนาที่จะทำให้เราเตรียมชีวิตเพื่อการเดินด้วยความเชื่อตลอดปี 5776

อ่านเพิ่มเติม: ปี 5776 ฤดูกาลแห่งการเตรียมหนทางใหม่แห่งความเชื่อ

ปี 5776 พระพรจากเยรูซาเล็ม

เชิญรับชมคำเทศนาเรื่อง ปี 5776 พระพรจากเยรูซาเล็ม โดย อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่) คำเทศนาสำหรับการก้าวเข้าสู่ปี 5776 (ปีใหม่ของอิสราเอล) ด้วยความเข้าใจว่ามีพระพรอะไรที่เราต้องเข้าไปรับสำหรับปีนี้!! อีกทั้งทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยการเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างเข้าใจ

อ่านเพิ่มเติม: ปี 5776 พระพรจากเยรูซาเล็ม

พักสงบจากปัญหาและมือของศัตรู

เชิญรับชมคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง พักสงบจากปัญหาและมือของศัตรู เมือเจอปัญหาหรือสถานการณ์เลวร้ายในชีวิต ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจะเรียนรู้และตอบสนอง เพื่อจะเอาชนะมันได้อย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม: พักสงบจากปัญหาและมือของศัตรู

เตรียมชีวิตสู่สงครามฝ่ายวิญญาณ

เชิญรับฟังคำสอนพิเศษจาก Rev.Walter Heidenreich เรื่อง เตรียมชีวิตสู่สงครามฝ่ายวิญญาณ จากเรือสำราญกลายเป็นเรือรบของพระเจ้า!

อ่านเพิ่มเติม: เตรียมชีวิตสู่สงครามฝ่ายวิญญาณ

เป็นเราอย่างที่พระเจ้าสร้าง ครั้งที่ 1

ขอเชิญรับฟังคำเทศนาพิเศษจาก อ.ศิริพร สุกัญจนะศิริ ชุด เป็นเราอย่างที่พระเจ้าสร้าง สำหรับวันที่ 16 สิงหาคม 2015 เป็นการสอนเรื่อง ศาสนศาสตร์ของจิตใจ ครั้งที่ 1 บทเรียนที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตที่เป็นตัวเรา อย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเป็น

อ่านเพิ่มเติม: เป็นเราอย่างที่พระเจ้าสร้าง ครั้งที่ 1

บทเรียนจากผู้หญิงหัวใจแม่

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง บทเรียนจากผู้หญิงหัวใจแม่ บทเรียนที่จะทำให้เราเข้าใจความรักของพระบ­ิดาที่ทรงสร้าง คุณแม่ให้มีความรักอย่างอัศจรรย์ ต่อลูกๆของเธอ

อ่านเพิ่มเติม: บทเรียนจากผู้หญิงหัวใจแม่

อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง อย่างทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย โดย อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย

อาณาจักรของพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง อาณาจักรของพระเจ้า โดย อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: อาณาจักรของพระเจ้า

พระคุณพระเจ้า ครั้งที่ 2

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง พระคุณพระเจ้า(ครั้งที่ 2)จาก อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เชิญรับฟังครับ

 

อ่านเพิ่มเติม: พระคุณพระเจ้า ครั้งที่ 2

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ