UCC Church Worship 9 April 2015

บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 9 เมษายน 2015 รอบพิเศษสำหรับช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ วันนี้พระเจ้าได้มาพร้อมกับชัยชนะของพระอง­ค์ และเราทั้งหลายได้เข้าไปร่วมในชัยชนะนั้นก­ับพระองค์แล้ว

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 9 April 2015

หัวใจพระบิดา

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก Dr.Susan Watson เรื่อง หัวใจพระบิดา พระเจ้าได้สำแดงหัวใจของพระองค์ตั้งแต่เริ­่มสร้างโลก และความรักแบบนี้มันอัศจรรย์มากครับ

อ่านเพิ่มเติม: หัวใจพระบิดา

พระคุณพระเจ้า

คำเทศนาเรื่อง พระคุณพระเจ้า โดย อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา นี่คือมุมมองที่มาจากชีวิตของผู้เทศนาเรื่­องชีวิตคริสเตียนกับพระคุณของพระเจ้า ว่าเราควรมีมุมมองและการใช้ชีวิตภาพใต้พระ­คุณพระเจ้าได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม: พระคุณพระเจ้า

เคลื่อนตามพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เคลื่อนตามพระเจ้า จาก อ.วรรณา ไทยวัชรมาส ว่าการเดินติดตามพระเจ้าในชีวิตของคริสเตี­ยนเป็นอย่างไร เชิญรับชม/ฟังครับ

อ่านเพิ่มเติม: เคลื่อนตามพระเจ้า

เชบัท เดือนแห่งเผ่าอาเชอร์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: เชบัท เดือนแห่งเผ่าอาเชอร์

เทเบท เดือนแห่งเผ่าดาน เผ่าที่พลาดจากเป้าประสงค์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: เทเบท เดือนแห่งเผ่าดาน เผ่าที่พลาดจากเป้าประสงค์

คิสเลฟ เดือนแห่งเผ่าเบนยามินกลับสู่อัตลักษณ์ที่แท้จริง

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: คิสเลฟ เดือนแห่งเผ่าเบนยามินกลับสู่อัตลักษณ์ที่แท้จริง

เดือนเชสวาน เดือนแห่งเผ่ามัสเสห์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: เดือนเชสวาน เดือนแห่งเผ่ามัสเสห์

ทิชรี เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิมสิทธิบุตรหัวปี

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: ทิชรี เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิมสิทธิบุตรหัวปี

Dr.Chuck D. Pierce "Heaven's Windows Opened Over Thailand"

พบกับการมาเป็นพระพรสำหรับประเทศไทยโดย Dr.Chuck D. Pierce ในหัวข้อ ประเทศไทย!!

อ่านเพิ่มเติม: Dr.Chuck D. Pierce "Heaven's Windows Opened Over Thailand"

คำเผยพระวจนะจาก Dr.Linda Heidler 14 ธันวาคม 2014

Dr.Linda Heidler ปลดปล่อยถ้อยคำสำหรับคริสตจักรแห่งพระบัญชาและอ.นิมิต พานิช วันที่ 14 ธันวาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม: คำเผยพระวจนะจาก Dr.Linda Heidler 14 ธันวาคม 2014

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ