28-08-2014 วิญญาณความคุ้นเคย

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: 28-08-2014 วิญญาณความคุ้นเคย

แบบแผนการชำระบ้านในฝ่ายวิญญาณ 31 สิงหาคม 2014

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: แบบแผนการชำระบ้านในฝ่ายวิญญาณ 31 สิงหาคม 2014

การสำแดงและการนำจากพระเจ้า 17 สิงหาคม 2014

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: การสำแดงและการนำจากพระเจ้า 17 สิงหาคม 2014

แบบแผนการชำระบ้านในฝ่ายวิญญาณ 17 สิงหาคม 2014

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: แบบแผนการชำระบ้านในฝ่ายวิญญาณ 17 สิงหาคม 2014

การสำแดงหัวใจแห่งความเป็นแม่ของพระบิดา 10 สิงหาคม 2014

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรืือง การสำแดงหัวใจแห่งความเป็นแม่ของพระบิดา

อ่านเพิ่มเติม: การสำแดงหัวใจแห่งความเป็นแม่ของพระบิดา 10 สิงหาคม 2014

เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ 2 สิงหาคม 2014

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรืือง เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์

อ่านเพิ่มเติม: เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ 2 สิงหาคม 2014

ลักษณะคริสตจักรแห่งพระบัญชาตอนที่ 1

เชิญฟัง คำเทศนาในหัวข้อ ลักษณะคริสตจักรแห่งพระบัญชา ตอนที่ 1 ด้วยกันครับ

ฟังคำเทศนา >>คลิก<<

ลักษณะคริสตจักรแห่งพระบัญชา ตอนที่ 2

เชิญฟัง คำเทศนาในหัวข้อ ลักษณะคริสตจักรแห่งพระบัญชา ตอนที่ 2 ด้วยกันครับ

ฟังคำเทศนา >>คลิก<<

คำเทศนาเรื่อง ค่านิยมคริสตจักรแห่งพระบัญชา ตอนที่ 1

ให้เรามาฟังคำเทศนาเรื่องค่านิยมคริสตจักรแห่งพระบัญชาโดย อ.นิมิต พานิชเพื่อเราจะสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัวและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องและสนับสนุนกับค่านิยมของคริสตจักร เพื่อเราจะได้ร่วมกันสร้างอาณาจักรของพระเจ้าด้วยกันครับ

ฟังคำเทศนา >>คลิก<<

ฟังคำเทศนารอบนมัสการวันเสาร์ที่ 29-10-2011

สำหรับพี่น้องที่ไม่สามารถมาร่วมนมัสการในวันเสาร์ที่ 29-10-2011 ได้ เชิญรับฟังบรรยากาศการนมัสการและการเทศนาได้ครับ

ฟังบรรยากาศการนมัสการ >>คลิก<<

ฟังบรรยากาศการเทศนา >>คลิก<<

ฟังเทศนา/การนมัสการรอบ 13/11/2011

ฟังการนมัสการ คำเผยพระวจนะ ตอบสนอง >>คลิก<<

ฟังคำเทศนา  >>คลิก<<

 

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ