ความรักแท้ของพระเจ้าฉบับพระบัญชา

เชิญรับฟังคำเทศนาในเทศกาลแห่งความรัก เรื่อง ความรักแท้ของพระเจ้าฉบับพระบัญชา(UCC)โดย อ.นิมิต พานิช 

อ่านเพิ่มเติม: ความรักแท้ของพระเจ้าฉบับพระบัญชา

พันธกิจแห่งการฟื้นคืนชีวิต

เชิญฟังคำสอนจาก Dr.Sheryl Priceวิทยากรพิเศษจาก Glory of Zion เรื่องพันธกิจแห่งการฟื้นคืนชีวิต

อ่านเพิ่มเติม: พันธกิจแห่งการฟื้นคืนชีวิต

เรื่องการรู้จักพระทัยของพระบิดา

เชิญฟังคำสอนจาก Ps.John Priceวิทยากรพิเศษจาก Glory of Zionเรื่องการรู้จักพระทัยของพระบิดา

อ่านเพิ่มเติม: เรื่องการรู้จักพระทัยของพระบิดา

พระพรที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น

คำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง พระพรที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น

อ่านเพิ่มเติม: พระพรที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น

พระพรที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น(ตอนที่2)

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง พระพรที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น(ตอนที่2) 

อ่านเพิ่มเติม: พระพรที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น(ตอนที่2)

ความคิดแบบสวรรค์

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ความคิดแบบสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: ความคิดแบบสวรรค์

ภาคปฎิบัติการส่งผ่านพรพรสู่ลูก

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ภาคปฎิบัติการส่งผ่านพระพรสู่ลูก

อ่านเพิ่มเติม: ภาคปฎิบัติการส่งผ่านพรพรสู่ลูก

กุญแจการปลดปล่อยจากรากของเยเซเบลและแอกของผู้ล่อลวง

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง กุญแจการปลดปล่อยจากรากของเยเซเบลและแอกของผู้ล่อลวงเทศนาโดย อ.นิมิต พานิช

อ่านเพิ่มเติม: กุญแจการปลดปล่อยจากรากของเยเซเบลและแอกของผู้ล่อลวง

กุญแจการปลดปล่อยจากรากของเยเซเบลและแอกขอ­งผู้ล่อลวง ตอนที่ 2

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง กุญแจการปลดปล่อยจากรากของเยเซเบลและแอกขอ­งผู้ล่อลวง ตอนที่ 2 เทศนาโดย อ.นิมิต พานิช

อ่านเพิ่มเติม: กุญแจการปลดปล่อยจากรากของเยเซเบลและแอกขอ­งผู้ล่อลวง ตอนที่ 2

คำเทศนาเรื่อง ต่อหน้าการทรงสถิต

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ต่อหน้าการทรงสถิ

อ่านเพิ่มเติม: คำเทศนาเรื่อง ต่อหน้าการทรงสถิต

คำเทศนาเรื่อง คริสต์มาส อัศจรรย์แห่งรัก

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง คริสต์มาส อัศจรรย์แห่งรัก โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: คำเทศนาเรื่อง คริสต์มาส อัศจรรย์แห่งรัก

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ