การรู้วาระเวลาของพระเจ้าแบบเผ่าอิสสาคาร์กับศาสตร์ลึกลับ คับบาล่าห์(Kabbalah)

เชิญฟังคำสอนเพื่อทำความเข้าใจเรื่อง การรู้วาระเวลาของพระเจ้าแบบเผ่าอิสสาคาร์กับศาสตร์ลึกลับ คับบาล่าห์(Kabbalah)

อ่านเพิ่มเติม: การรู้วาระเวลาของพระเจ้าแบบเผ่าอิสสาคาร์กับศาสตร์ลึกลับ คับบาล่าห์(Kabbalah)

ตราบที่แสวงหาพระยาเวห์

เชิญรับฟังคำเทศนาส่งท้ายปีเรื่อง ตราบที่แสวงหาพระยาเวห์ โดย อ.บัญชา พาเหมาะ

อ่านเพิ่มเติม: ตราบที่แสวงหาพระยาเวห์

คำเทศนา สิ่งที่เราควรจะรักให้มากขึ้น

เชิญรับฟังทำเทศนเรื่อง สิ่งที่เราควรจะรักให้มากขึ้น เทศนาโดย อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ

อ่านเพิ่มเติม: คำเทศนา สิ่งที่เราควรจะรักให้มากขึ้น

คำเทศนาเรื่อง พระพรเป็นสิ่งจำเป็น

เชิญรับฟังทำเทศนเรื่อง พระพรเป็นสิ่งจำเป็น เทศนาโดย อ.พรเศก จิตต์แจ้ง

อ่านเพิ่มเติม: คำเทศนาเรื่อง พระพรเป็นสิ่งจำเป็น

จิตวิญญาณหลับใหล

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: จิตวิญญาณหลับใหล

10ลักษณะของวิญญาณที่ตื่นตัว#1

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: 10ลักษณะของวิญญาณที่ตื่นตัว#1

10ลักษณะของวิญญาณที่ตื่นตัว#2

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: 10ลักษณะของวิญญาณที่ตื่นตัว#2

คำเทศนาเรื่อง การชำระแผ่นดิน

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง การชำระแผ่นดินเทศนาโดย อ.พรเศก จิตต์แจ้ง

อ่านเพิ่มเติม: คำเทศนาเรื่อง การชำระแผ่นดิน

เข้าใจการล่อลวงอดีตถึงปัจจุบัน

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช เรื่อง การล่อลวงจากอีดตถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม: เข้าใจการล่อลวงอดีตถึงปัจจุบัน

เข้าใจการล่อลวงจากอดีตถึงปัจจุบัน ครั้งที่ 2

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เข้าใจการล่อลวงจากอดีตถึงปัจจุบัน ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม: เข้าใจการล่อลวงจากอดีตถึงปัจจุบัน ครั้งที่ 2

ชัยชนะด้วยและพระโลหิตและคำพยาน

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง ชัยชนะด้วยและพระโลหิตและคำพยานโดย อ.วรรณา ไทยวัชรมาส 

อ่านเพิ่มเติม: ชัยชนะด้วยและพระโลหิตและคำพยาน

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ