คำเทศนาครบรอบ 2 ปี คริสตจักรแห่งพระบัญชา

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ในโอกาสครบรอบ 2 ปี คริสตจักรแห่งพระบัญชา

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ