ฟังคำเทศนารอบนมัสการวันเสาร์ที่ 29-10-2011

สำหรับพี่น้องที่ไม่สามารถมาร่วมนมัสการในวันเสาร์ที่ 29-10-2011 ได้ เชิญรับฟังบรรยากาศการนมัสการและการเทศนาได้ครับ

ฟังบรรยากาศการนมัสการ >>คลิก<<

ฟังบรรยากาศการเทศนา >>คลิก<<