คำเทศนาเรื่อง ค่านิยมคริสตจักรแห่งพระบัญชา ตอนที่ 1

ให้เรามาฟังคำเทศนาเรื่องค่านิยมคริสตจักรแห่งพระบัญชาโดย อ.นิมิต พานิชเพื่อเราจะสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัวและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องและสนับสนุนกับค่านิยมของคริสตจักร เพื่อเราจะได้ร่วมกันสร้างอาณาจักรของพระเจ้าด้วยกันครับ

ฟังคำเทศนา >>คลิก<<