ลักษณะคริสตจักรแห่งพระบัญชา ตอนที่ 2

เชิญฟัง คำเทศนาในหัวข้อ ลักษณะคริสตจักรแห่งพระบัญชา ตอนที่ 2 ด้วยกันครับ

ฟังคำเทศนา >>คลิก<<

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ