การสำแดงหัวใจแห่งความเป็นแม่ของพระบิดา 10 สิงหาคม 2014

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรืือง การสำแดงหัวใจแห่งความเป็นแม่ของพระบิดา

พระเจ้าทรงเป็นพ่อและแม่ และเราต้องเรียนรู้สิ่งนี้คือหัวใจของความ­เป็นแม่ของพระองค์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ