การสำแดงและการนำจากพระเจ้า 17 สิงหาคม 2014

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

เรืือง อย่าพลาดการสำแดงและการนำจากพระเจ้า เพื่อเราจะได้เรียนรู้การสำแดงจากพระเจ้าอ­ย่างถูกต้องและเข้าใจ