การเปลี่ยนแปลชีวิตภายใน ครั้งที่ 2

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ตอนที่ 2 โดย อ.วรรณา ไทยวัชรมาส คำสอนที่จะทำให้เราเข้าใจการทำงานของจิตใจเพื่อเราจะร่วมมือก้บพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเปลี่ยนเราก้าวไปสูอัตลักณ์ของเรามากขึ้น

รับชมผ่าน QR Code

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ