การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายใน ครั้งที่ 1

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ติ๊ก วรรณา ไทยวัชรมาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายใน ครั้งที่ 1 เพื่อเราจะได้เรียนรู้จักการที่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์ อย่างอัศจรรย์

รับชมผ่าน QR Code

 

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ