การเยียวยาภาคปฎิบัติ

เชิญรับฟังคำสอนจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ เรื่อง การเยียวยาภาพปฎิบัติ  คำสอนที่จะทำให้ท่านสามารถเยียวยาตัวเองในเบื้อต้นและทำด้วยความเข้าใจครับ

รับชมผ่าน QR Code

 

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ