หลักการเพิ่มพูน

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องหลักการเพิมพูน เพื่อเรียนรู้ที่จะทวีคุณชีวิตของเราร่วมก­ัน

รับชมผ่าน QR Code

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ