การเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่) เรื่องการเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ คำเทศนาที่จะทำให้เราได้มองเห็นยุธศาสตร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมและหนทางที่พระเจ้าจะเข้ามาสอนเราในการเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่างมีเป้าประสงค์และจุดหมาย

รับชมผ่าน QR Code

 

 

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ