ยกหนี้

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ยกหนี้

รับชมผ่าน QR code

 

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ