เป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.บัญชา พาเหมาะ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องเป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง

 

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ