รับเสื้อคลุมแห่งสิทธิอำนาจใหม่

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง รับเสื้อคลุมแห่งสิทธิอำนาจใหม่

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ