เต็มล้นด้วยพระสิริแห่งการฟื้นฟู

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก Dr.Pat Francis เรื่อง เต็มล้นด้วยพระสิริแห่งการฟื้นฟู

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ