ให้คนอ่อนแอพูดว่าฉันเป็นนักรบ

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง ให้คนอ่อนแอพูดว่าฉันเป็นนักรบ จาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ