เดินตามพระเยซู

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เดินตามพระเยซู จาก อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจัรกแห่งพระบัญชา

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ