UCC Church Worship 8 April 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 8 เมษายน 2018 พิเศษ เป็นการนมัสการร่วมกันระหว่างทีมนมัสการของ ucc และทีมนักเรียนจาก BSSM Bethel Church,Redding,CA.

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 8 April 2018

UCC Church Worship 1 April 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 1 เมษายน 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 1 April 2018

UCC Church Worship 25 March 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสกาที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 March 2018

UCC Church Worship 18 March 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 18 March 2018

UCC Church Worship 11 March 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 มีนาคม 2018

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 11 March 2018

UCC Church Worship 4 March 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 4 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 March 2018

UCC Church Worship 25 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 February 2018

UCC Church Worship 25 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 February 2018

UCC Church Worship 18 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 18 February 2018

UCC Church Worship 4 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 February 2018

UCC Church Worship 28 January 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 28 มกราคม 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 28 January 2018

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ