UCC Church Worship 18 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 18 February 2018

UCC Church Worship 4 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 February 2018

UCC Church Worship 28 January 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 28 มกราคม 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 28 January 2018

UCC Church Worship 21 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 21 มกราคม 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 21 January 2017

UCC Church Worship 17 December 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 17 December 2017

UCC Church Worship 10 December 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 10 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 10 December 2017

UCC Church Worship 3 December 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 3 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 3 December 2017

UCC Church Worship 19 November 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 19 November 2017

UCC Church Worship 12 November 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสจักรแห่งพระบัญชา วันที่  12 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 12 November 2017

UCC Church Worship 29 October 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 29 ตุลาคม 2017


UCC Church Worship 22 October 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 22 October 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ