UCC Church Worship 3 December 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 3 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 3 December 2017

UCC Church Worship 19 November 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 19 November 2017

UCC Church Worship 12 November 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสจักรแห่งพระบัญชา วันที่  12 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 12 November 2017

UCC Church Worship 29 October 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 29 ตุลาคม 2017


UCC Church Worship 22 October 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 22 October 2017

UCC Church Worship 1 October 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 1 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 1 October 2017

UCC Church Worship 24 September 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 กันยายน 2017


UCC Church Worship 17 September 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 กันยายน 2017


UCC Church Worship 10 September 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่ครสิตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 10 กันยายน 2017


UCC Church Worship 3 September 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 3 กันยายน 2017


UCC Church Worship 27 August 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 27 สิงหาคม 2017


บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ