UCC Church Worship 2 November 2014

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบั­ญชาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 2 November 2014

UCC Church Worship 26 October 2014

การนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 26 ตุลาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 26 October 2014

UCC Church Worship 19 October 2014

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบั­ญชา วันที่ 19 ตุลาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 19 October 2014

UCC Church Worship 12 October 2014

บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 12 ตุลาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 12 October 2014

UCC Church Worship 5 October 2014

การนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 5 ตุลาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 5 October 2014

UCC Church Worship 28 September 2014

การนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 28 กันยายน 2014 วันนี้พวกเราได้เข้าไปพบกับพระเจ้าผู้รักเ­ราตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาล

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 28 September 2014

UCC Church Worship 21 September 2014

การนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 21 กันยายน 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 21 September 2014

UCC Wroship Camp ค่ายพบพระพักตร์ 23 August 2014

การนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา ในค่ายพบพระพักตร์ วันที่ 23 สิงหาคม 2014 นมัสการเปิดค่าย  (แบบfullHD)

อ่านเพิ่มเติม: UCC Wroship Camp ค่ายพบพระพักตร์ 23 August 2014

UCC Church Worship 14 Spetember 2014

การนมัสการที่คริสจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 14 กันยายน 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 14 Spetember 2014

UCC Church Worship 7 September 2014

การนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 7 กันยายน 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 7 September 2014

UCC Church Worship 31 August 2014

UCC Church Worship 31 August 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 31 August 2014

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ