UCC Church Worship 14 Spetember 2014

การนมัสการที่คริสจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 14 กันยายน 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 14 Spetember 2014

UCC Church Worship 7 September 2014

การนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 7 กันยายน 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 7 September 2014

UCC Church Worship 31 August 2014

UCC Church Worship 31 August 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 31 August 2014

UCC Church Worship 10 August 2014

UCC Church Worship 10 August 2014

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 10 August 2014

UCC Church Worship 2 August 2014

UCC Church Worship 2 August 2014

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 2 August 2014

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ