UCC Church Worship 13 August 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 13 สิงหาคม 2017


UCC Church Worship 6 August 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 6 สิงหาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 6 August 2017

UCC Church Worship 30 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 30 กรกฎาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 30 July 2017

UCC Church Worship 23 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 23 กรกฎาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 23 July 2017

UCC Church Worship 16 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 16 กรกฎาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 16 July 2017

UCC Church Worship 9 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 9 กรกฎาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 9 July 2017

UCC Church Worship 2 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 2 กรกฎาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 2 July 2017

UCC Church Worship 25 June 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 June 2017

UCC Church Worship 18 June 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 18 June 2017

UCC Church Worship 11 June 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 11 June 2017

UCC Church Worship 4 June 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 4 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 June 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ