UCC Church Worship 1 October 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 1 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 1 October 2017

UCC Church Worship 24 September 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 กันยายน 2017


UCC Church Worship 17 September 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 กันยายน 2017


UCC Church Worship 10 September 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่ครสิตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 10 กันยายน 2017


UCC Church Worship 3 September 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 3 กันยายน 2017


UCC Church Worship 27 August 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 27 สิงหาคม 2017


UCC Church Worship 13 August 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 13 สิงหาคม 2017


UCC Church Worship 6 August 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 6 สิงหาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 6 August 2017

UCC Church Worship 30 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 30 กรกฎาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 30 July 2017

UCC Church Worship 23 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 23 กรกฎาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 23 July 2017

UCC Church Worship 16 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 16 กรกฎาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 16 July 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ