UCC Church Worship 28 May 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 28 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 28 May 2017

UCC Church Worship 21 May 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 21 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 21 May 2017

UCC Church Worship 14 May 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 14 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 14 May 2017

UCC Church Worship 7 May 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 7 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 7 May 2017

UCC Church Worship 23 April 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 23 เมษายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 23 April 2017

UCC Church Worship 16 April 2017

เชิญรับชมบรยากาศของการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 16 เมษายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 16 April 2017

UCC Church Worship 9 April 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 9 เมษายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 9 April 2017

UCC Church Worship 2 April 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 2 เมษายน 2017 วันนี้ทีม BSSM นักเรียนจาก Bethel Church CA. ได้มาเป็นพระพรที่คริสตจักรครับ

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 2 April 2017

UCC Church Worship 26 March 2017

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 26 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 26 March 2017

UCC Church Worship 19 March 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบํญชา วันที่ 19 มีนาคม 2017

** ระบบเสียงมีปัญหาตั้งแต่นาทีที่ 0-10.17 ครับขอโทษสมาชิกทุกท่านด้วยครับ

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 19 March 2017

UCC Church Worship 5 March 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 5 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 5 March 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ