UCC Church Worship 19 March 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบํญชา วันที่ 19 มีนาคม 2017

** ระบบเสียงมีปัญหาตั้งแต่นาทีที่ 0-10.17 ครับขอโทษสมาชิกทุกท่านด้วยครับ

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 19 March 2017

UCC Church Worship 5 March 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 5 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 5 March 2017

UCC Church Worship 19 February 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา  วันที่ 19  กุมภาพพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 19 February 2017

UCC Church Worship 12 February 2017

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 12 February 2017

UCC Church Worship 5 February 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 5 February 2017

UCC Church Worship 29 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 29 มกราคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 29 January 2017

UCC Church Worship 22 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 มกราคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 22 January 2017

UCC Church Worship 15 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 15 มกราคม 2016

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 15 January 2017

UCC Church Worship 8 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 8 มกราคม 2017 พระเจ้าผู้แสนดี ผู้ทรงสัตย์ซื่อและไม่เคยทอดทิ้งเรา

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 8 January 2017

UCC Church Worship 1 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 1 มกราคม 2017 การนมัสการเปิดต้นปี 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 1 January 2017

UCC Church Worship 25 December 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการสมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 ธันวาคม 2016

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 December 2016

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ