UCC Church Worship 9 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 9 กรกฎาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 9 July 2017

UCC Church Worship 2 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 2 กรกฎาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 2 July 2017

UCC Church Worship 25 June 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 June 2017

UCC Church Worship 18 June 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 18 June 2017

UCC Church Worship 11 June 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 11 June 2017

UCC Church Worship 4 June 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 4 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 June 2017

UCC Church Worship 28 May 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 28 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 28 May 2017

UCC Church Worship 21 May 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 21 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 21 May 2017

UCC Church Worship 14 May 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 14 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 14 May 2017

UCC Church Worship 7 May 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 7 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 7 May 2017

UCC Church Worship 23 April 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 23 เมษายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 23 April 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ