UCC Church Worship 16 April 2017

เชิญรับชมบรยากาศของการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 16 เมษายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 16 April 2017

UCC Church Worship 9 April 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 9 เมษายน 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 9 April 2017

UCC Church Worship 2 April 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 2 เมษายน 2017 วันนี้ทีม BSSM นักเรียนจาก Bethel Church CA. ได้มาเป็นพระพรที่คริสตจักรครับ

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 2 April 2017

UCC Church Worship 26 March 2017

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 26 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 26 March 2017

UCC Church Worship 19 March 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบํญชา วันที่ 19 มีนาคม 2017

** ระบบเสียงมีปัญหาตั้งแต่นาทีที่ 0-10.17 ครับขอโทษสมาชิกทุกท่านด้วยครับ

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 19 March 2017

UCC Church Worship 5 March 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 5 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 5 March 2017

UCC Church Worship 19 February 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา  วันที่ 19  กุมภาพพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 19 February 2017

UCC Church Worship 12 February 2017

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 12 February 2017

UCC Church Worship 5 February 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 5 February 2017

UCC Church Worship 29 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 29 มกราคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 29 January 2017

UCC Church Worship 22 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 มกราคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 22 January 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ