UCC Church Worship 4 December 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 4 ธันวาคม 2016 เช้าแห่งการประการความรักพระสิริลงมายังทุกๆทีที่เรานึกออก

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 December 2016

UCC Church Worship 27 November 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2016 เมื่อพระเจ้ามาบอกพวกเราว่าถึวเวลาแล้ว ที่จะสำแดงพระองค์ออกไปให้โลกได้รู้

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 27 November 2016

UCC Church Worship 20 November 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2016 พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 20 November 2016

UCC Church Worship 13 November 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2016 เมื่อพระบิดายืนยันความรักที่พระองค์มีต่อลูกๆของพระองค์

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 13 November 2016

UCC Church Worship 30 October 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 30 ตุลาคม 2016 การทะลุทะลวงสู่สิ่งใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไวสำหรับเรา

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 30 October 2016

UCC Church Worship 23 October 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่  23 ตุลาคม 2016 ความรักของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไข  ไม่มีความจำกัด รักเราในแบบที่เราเป็น

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 23 October 2016

UCC Church Worship 16 October 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 16 ตุลาคม 2016 บรรยากาศความรักที่เทลงมาเพื่อคนไทย

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 16 October 2016

UCC Church Worship 9 October 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 9 ตุลาคม 2016 การอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ไหลอยู่เต็มห้องประชุม

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 9 October 2016

UCC Church Worship 2 October 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 2 ตุลาคม 2016 ความรักพระเจ้าที่เป็นเหมือนผ้าคลุมเทลงมาที่พวกเรา

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 2 October 2016

UCC Church Worship 25 September 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 กันยายน 2016 พระเจ้าได้ปลอดปล่อยเสรีภาพแก่เราทุกคน

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 September 2016

UCC Church Worship 18 September 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 กันยายน 2016 เมื่อเรายกการนมัสการวันนี้ให้พระองค์แล้วบอกว่าพระองค์ทำอะไรก็ได้ มันยอดเยี่ยมมาก

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 18 September 2016

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ