UCC Church Worship 15 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 15 มกราคม 2016

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 15 January 2017

UCC Church Worship 8 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 8 มกราคม 2017 พระเจ้าผู้แสนดี ผู้ทรงสัตย์ซื่อและไม่เคยทอดทิ้งเรา

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 8 January 2017

UCC Church Worship 1 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 1 มกราคม 2017 การนมัสการเปิดต้นปี 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 1 January 2017

UCC Church Worship 25 December 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการสมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 ธันวาคม 2016

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 December 2016

UCC Church worship 18 December 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 ธันวาคม 2016 พระเจ้าผู้นำความยินดีมาสู่โลก

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church worship 18 December 2016

UCC Church Worship 11 December 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 ธันวาคม 2016 พระเจ้าผู้จัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกเรา และเราทุกคนสมควรกับคำเชื่อเชิญขอพระบิดา

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 11 December 2016

UCC Church Worship 4 December 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 4 ธันวาคม 2016 เช้าแห่งการประการความรักพระสิริลงมายังทุกๆทีที่เรานึกออก

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 December 2016

UCC Church Worship 27 November 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2016 เมื่อพระเจ้ามาบอกพวกเราว่าถึวเวลาแล้ว ที่จะสำแดงพระองค์ออกไปให้โลกได้รู้

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 27 November 2016

UCC Church Worship 20 November 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2016 พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 20 November 2016

UCC Church Worship 13 November 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2016 เมื่อพระบิดายืนยันความรักที่พระองค์มีต่อลูกๆของพระองค์

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 13 November 2016

UCC Church Worship 30 October 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 30 ตุลาคม 2016 การทะลุทะลวงสู่สิ่งใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไวสำหรับเรา

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 30 October 2016

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ