UCC Church Worship 23 October 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่  23 ตุลาคม 2016 ความรักของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไข  ไม่มีความจำกัด รักเราในแบบที่เราเป็น

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 23 October 2016

UCC Church Worship 16 October 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 16 ตุลาคม 2016 บรรยากาศความรักที่เทลงมาเพื่อคนไทย

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 16 October 2016

UCC Church Worship 9 October 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 9 ตุลาคม 2016 การอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ไหลอยู่เต็มห้องประชุม

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 9 October 2016

UCC Church Worship 2 October 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 2 ตุลาคม 2016 ความรักพระเจ้าที่เป็นเหมือนผ้าคลุมเทลงมาที่พวกเรา

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 2 October 2016

UCC Church Worship 25 September 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 กันยายน 2016 พระเจ้าได้ปลอดปล่อยเสรีภาพแก่เราทุกคน

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 September 2016

UCC Church Worship 18 September 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 กันยายน 2016 เมื่อเรายกการนมัสการวันนี้ให้พระองค์แล้วบอกว่าพระองค์ทำอะไรก็ได้ มันยอดเยี่ยมมาก

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 18 September 2016

UCC Church Worship 11 September 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 กันยายน 2016 ความรักของพระเจ้าท่วมท้นอยู่เต็มในบรรยากาศการนมัสการ

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 11 September 2016

UCC Church Worship 4 September 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 4 กันยายน 2016 พระเจ้าต้องการพาลูกของพระองค์ไปสูเสรีภาพในเส้นทางใหม่ เส้นทางแห่งการอวยพร และการปลดปล่อย

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 September 2016

UCC Church Worship 28 August 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 28 สิงหาคม 2016

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 28 August 2016

UCC Church Worship 14 August 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 14 สิงหาคม 2016  เมื่อความรักของพระเจ้าประทุขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟระเบิด

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 14 August 2016

UCC Church Worship 7 August 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 7 สิงหาคม 2016 พระเจ้าเราวางใจพระองค์ผู้ทรงหนักแน่ไม่มีสิ่งใดทำให้พระองค์ไม่หวั่นไหวได้

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 7 August 2016

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ