UCC Church Worship 11 September 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 กันยายน 2016 ความรักของพระเจ้าท่วมท้นอยู่เต็มในบรรยากาศการนมัสการ

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 11 September 2016

UCC Church Worship 4 September 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 4 กันยายน 2016 พระเจ้าต้องการพาลูกของพระองค์ไปสูเสรีภาพในเส้นทางใหม่ เส้นทางแห่งการอวยพร และการปลดปล่อย

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 September 2016

UCC Church Worship 28 August 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 28 สิงหาคม 2016

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 28 August 2016

UCC Church Worship 14 August 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 14 สิงหาคม 2016  เมื่อความรักของพระเจ้าประทุขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟระเบิด

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 14 August 2016

UCC Church Worship 7 August 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 7 สิงหาคม 2016 พระเจ้าเราวางใจพระองค์ผู้ทรงหนักแน่ไม่มีสิ่งใดทำให้พระองค์ไม่หวั่นไหวได้

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 7 August 2016

UCC Church Worship 31 July 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 31 กรกฎาคม 2016 ร่วมป่าวประกาศการเป็นลูกของพระเจ้าและรับเอาทุกสิ่งที่ พ่อจัดเตรียมไว้ให้กับลูกของพระองค์

 รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 31 July 2016

UCC Church Worship 24 July 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 กรกฎาคม 2016 เมื่อพระเจ้าพร้อมที่จะปลดปล่อยพวกเราออกจากแล่งของธนู เพื่อเข้าสู้เป้าประสงค์ของพระองค์เพื่อประเทศนี้

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 24 July 2016

UCC Church Worship 17 July 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 กรกฎาคม 2016 พระเจ้าเสด็จมาพร้อมเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะของพระองค์

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 17 July 2016

UCC Church Worship 10 July 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 10 กรกฎาคม 2016 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เทลงมาอย่างท่วมท้น

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 10 July 2016

UCC Church Worship 3 July 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 3 กรกฏาคม 2016

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 3 July 2016

UCC Church Worship 26 June 2016

บรรยากาศการนม้สการที่คริสตจักรแห่งพระบัญา วันที่ 26 มิถุนายน 2016 ความรักของพระเจ้าที่เทลงมาอย่างท่วมท้นในบรรยากาศของการนมัสการ

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 26 June 2016

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ