UCC Church Worship 19 June 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 19 มิถุนายน 2016 พระเจ้าแห่งชัยชนะเสด็จมาเพื่อทำลายกำแพงและป้อมปราการ เพื่อเราทุกคนจะได้รับชัยชนะร่วมกับพระองค์

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 19 June 2016

UCC Church Worship 12 June 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 12 มิถุนายน 2016 เมื่อพระเจ้าเปิดเผยความรักของพระองค์ที่มีต่อประชาชาติให้พวกเราได้สัมผัสกันอย่างเต็มล้น

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 12 June 2016

UCC Church Worship 5 June 2016

เชิญรับชมบรรยากาศของการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 5 มิถุนายน 2016

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 5 June 2016

UCC Church Worship 29 May 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2016 พระเจ้าผู้เป็นน้ำแห่งชีวิต เสด็จมาเพื่อให้ผู้ที่หิวกระหายได้ชิม และได้อิ่มบริบรูณ์

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 29 May 2016

UCC Church Worship 22 May 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 พฤษภาคม 2016 พระเจ้ามาเพื่อให้ชีวิตและความยินดีมาสู่พวกเราทุกคน

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 22 May 2016

UCC Church Worship 15 May 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสแห่งพระบัญชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2016 เมื่อพระเยซูเสด็จมาเพื่อชำระเรา?

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 15 May 2016

UCC Church Worship 8 May 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 8 พฤษภาคม 2016

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 8 May 2016

UCC Church Worship 24 April 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 เมษายน 2016 เมื่อพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาร่วมนมัสการกับพวกเรา

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 24 April 2016

UCC Church Worship 17 April 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 เมษายน  2016 เมื่อพระเจ้าต้องการปลอดปล่อยคนของพระเจ้าเพื่อไปรับชัยชนะและเสรีภาพ

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 17 April 2016

UCC Church Worship 10 April 2016

บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 10 เมษายน 2016 เมื่อความรักพระเจ้าเทลงมา เสริภาพอย่างอัศจรรย์ถูกระเบิดขึ้น บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยการเทความรักให้กันอย่างเต็มที่

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 10 April 2016

UCC Church Worship 3 April 2016

บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 3 เมษายน 2016 เมื่อพระเจ้าเสด็จเข้ามาในการนมัสการและบอกว่า "เรามีที่นัดพบของเราและพระองค์"

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 3 April 2016

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ