UCC Church Worship 10 April 2016

บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 10 เมษายน 2016 เมื่อความรักพระเจ้าเทลงมา เสริภาพอย่างอัศจรรย์ถูกระเบิดขึ้น บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยการเทความรักให้กันอย่างเต็มที่

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 10 April 2016

UCC Church Worship 3 April 2016

บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 3 เมษายน 2016 เมื่อพระเจ้าเสด็จเข้ามาในการนมัสการและบอกว่า "เรามีที่นัดพบของเราและพระองค์"

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 3 April 2016

UCC Church Worship 27 March 2016

บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 27 มีนาคม 2016 เมื่อเราไม่ต้องอาย เมื่อเราไม่ต้องมีฟอร์มในการเข้ามาหาพระบิดา บรรยากาศมันอัศจรรย์มาก

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 27 March 2016

UCC Church Worship 20 March 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 20 มีนาคม 2016 เมื่อพระเจ้าผู้แสนดีประทานชัยชนะให้กับพวกเรา เข้าไปและรับเอา

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 20 March 2016

UCC Church Worship 13 March 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแ­ห่งพระบัญชาวันที่ 13 มีนาคม 2016 พระคุณของพระเจ้าเทมาอย่างท่วมท้นตลอดการน­มัสการ

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 13 March 2016

UCC Church Worship 3 March 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 3 มีนาคม 2016 เมื่อพระสิริเทลงมาอย่างอัศจรรย์

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 3 March 2016

UCC Church Worship 28 February 2016

การนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016 เมื่อพระเจ้าเทความรักของพระองค์ลงมาท่ามกลางพวกเรา

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 28 February 2016

UCC Church Worship 14 February 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 14 กุมภาพันธิ์ 2016 เมื่อความรักของพระเจ้าถาโถมเข้ามาเพื่อชำระและรักเรา

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 14 February 2016

UCC Church Worship 7 February 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016 เมื่อเริ่มนมัสการพระเจ้าได้ปลดปล่อยพระคุณของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 7 February 2016

UCC Church Worship 31 January 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 31 มกราคม 2016 พระเจ้าสำแดงกับเราว่า เราทุกคนเป็นเหมือนภูเขาไฟที่กำลังจะถึงเวลาประทุ เพื่อจะออกไปเป็นพรกับประเทศและโลกนี้

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 31 January 2016

UCC Church Worship 24 January 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 มกราคม 2016 พระเจ้าทรงสำแดงพระคุณของพระองค์สำหรับเราแต่ละคน ขอบคุณพระเจ้า

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 24 January 2016

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ