UCC Church Worship 18 October 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 18 ตุลาคม 2015 พระเจ้าได้เรียกกองท้พของพระองค์ให้ลุกขึ้นเพื่อรับชัยชนะร่วมกับพระองค์

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 18 October 2015

UCC Church Worship 11 October 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 ตุลาคม 2015 เมื่อเริ่มนมัสการพระเจ้าได้เริ่มปลดปล่อยความรักของพระองค์ลงมาเพื่อทุกคนในที่ประชุมจะร่วมกันรับชัยชนะที่มาจากพระองค์

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 11 October 2015

UCC Church Worship 4 October 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 4 ตุลาคม 2015 นมัสการในบรรยากาศของเทศกาลอยู่เพิง ที่เราจะนำตัวเราเองเข้ามาอยู่ภายใต้การทรงสถิตของพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 October 2015

UCC Church Worship 27 September 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 27 กันยายน 2015 ในบรรยากาศการเฉลิมฉลองขึ้นปี 5776 (ปีใหม่ของอิสราเอล)

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 27 September 2015

UCC Church Worship 20 September 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 20 กันยายน 2015 เมื่อเราปลดปล่อยเสียงแห่งชัยชนะเหนือศัตรู พระเจ้าได้เข้ามาเพื่อยืนยันว่าพวกเราชนะแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 20 September 2015

UCC Church Worship 13 September 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 13 กันยายน 2015 พระเจ้าได้เทพระสิริของพระองค์ลงมาอย่างชัดเจนเมื่อเราเริ่มนมัสการ

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 13 September 2015

UCC Church Worship 6 September 2015

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 6 กันยายน 2015 บรรยากาศที่พาที่ประชุมแช่อยู่ในความรักของพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 6 September 2015

UCC Church Worship 23 August 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบั­ญชา วันที่ 23 สิงหาคม 2015 พระเจ้า ได้มาเปิดเผยสำแดงว่านี้เป็นเวลาที่พระเจ้­าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง และมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอ เชื่อและรับเอา

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 23 August 2015

UCC Church Worship 16 August 2015

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแ­ห่งพระบัญชา วันที่ 16 สิงหาคม 2015 วันนี้พระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์แก­่เราว่า เราเป็นที่รักของพระองค์ พระองค์เที่ยวออกตามหาเรา และรักเขาปกป้องเรา

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 16 August 2015

UCC Church Worship 9 August 2015

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแ­ห่งพระบัญชาวันที่ 9 สิงหาคม 2015 เมื่อเราเริ่มการนมัสการพระเจ้าได้สำแดงคว­ามบริสุทธิ์ของพระองค์ และพระองค์ได้ได้มายืนเคาะที่ประตูหัวใจขอ­งเราแต่ละคนเพื่อที่จะบอกว่ารักเรามากขนาด­ไหน

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 9 August 2015

UCC Church Worship 2 August 2015

บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาว้นที่ 8 สิงหาคม 2015 พระเจ้าได้เข้ามาเพื่อเยียวยาพี่น้องหลายๆ­ท่านในห้องประชุม ขอบคุณพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 2 August 2015

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ