UCC Church Worship 27 December 2015

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการส่งท้ายปี วันที่ 27 ธันวาคม 2015 พระเจ้าได้ส่งท้ายปีให้พวกเราด้วยการอัศจรรย์ มีการปลดปล่อยถ้อยคำแห่งการรักษาเยียวยา และพี่น้องในห้องประชุมก็ได้รับการรักษาจากพระองค์

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 27 December 2015

UCC Church Worship 20 December 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 20 ธันวาคม 2015 นมัสการในบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและพระเจ้าได้บอกกับพวกเราว่าพระองค์มาเพื่อทำการรื้อฟื้นทั้งหมดที่เราสูญเสียไปกลับคืนมาให้พวกเรา

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 20 December 2015

UCC Church Worship 13 December 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 13 ธันวาคม 2015 เมื่อเราเริ่มนมัสการความชื่นชมยินดีได้เทลงมา และด้วยความยินดีนี่เองทำให้เราได้พบกับความบริสุทธิ์และพระสิริของพระเจ้าอย่างท่วมท้น

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 13 December 2015

UCC Church Worship 6 December 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 6 ธันวาคม 2015 พระเจ้าผู้พร้อมประทานทุกสิ่งให้กับลูกๆของพระองค์

รับชมผ่าน Qr Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 6 December 2015

UCC Church Worship 22 November 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2015 พระสิริของพระเจ้าเทลงมาอย่างมาในการนมัสการ และมีถ้อยคำจากผู้รับใช้พระเจ้าว่า เราเป็นเหมือนดั่งสายล่อฟ้าที่ดึงดูเอาพระสิริ เอาความรัก เอาไฟ เพื่อวิ่งเข้าสู่ตัวเราเพื่อนเป็นพรกับคนรอบข้าง

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 22 November 2015

UCC Church Worship 15 November 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2015 วันที่พระเจ้าได้เทความรักของพระองค์ให้เรา เป็นความรักที่เรียบง่ายเราไม่ต้องทำอะไรให้ได้มาแค่เข้าไปและรับเอา

รับชมผ่าน QR code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 15 November 2015

UCC Church Worship 8 November 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 8 พฤษศจิกายน 2015  พระเจ้ากำลังพาเราไปยังระดับใหม่ของการนมัสการและรู้จักพระองค์

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 8 November 2015

UCC Church Worship 1 November 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 พระเจ้าได้เรียกนักรบที่ซ่อนตัวอยู่ให้ออกมา เพื่อมาเป็นพ่อแม่ของคนที่ต้องการการดูแลปกป้องจากพระองค์

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 1 November 2015

UCC Church Worship 25 October 2015

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 25 ตุลาคม 2015 พระเจ้าได้มาหนุนใจพวกเราว่า พระเจ้าไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่เรื่องเล่า แต่พระองค์จะทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตจริงของพวกเราทุกคน

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 October 2015

UCC Church Worship 18 October 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 18 ตุลาคม 2015 พระเจ้าได้เรียกกองท้พของพระองค์ให้ลุกขึ้นเพื่อรับชัยชนะร่วมกับพระองค์

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 18 October 2015

UCC Church Worship 11 October 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 ตุลาคม 2015 เมื่อเริ่มนมัสการพระเจ้าได้เริ่มปลดปล่อยความรักของพระองค์ลงมาเพื่อทุกคนในที่ประชุมจะร่วมกันรับชัยชนะที่มาจากพระองค์

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 11 October 2015

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ