UCC Church Worship 27 September 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 27 กันยายน 2015 ในบรรยากาศการเฉลิมฉลองขึ้นปี 5776 (ปีใหม่ของอิสราเอล)

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 27 September 2015

UCC Church Worship 20 September 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 20 กันยายน 2015 เมื่อเราปลดปล่อยเสียงแห่งชัยชนะเหนือศัตรู พระเจ้าได้เข้ามาเพื่อยืนยันว่าพวกเราชนะแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 20 September 2015

UCC Church Worship 13 September 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 13 กันยายน 2015 พระเจ้าได้เทพระสิริของพระองค์ลงมาอย่างชัดเจนเมื่อเราเริ่มนมัสการ

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 13 September 2015

UCC Church Worship 6 September 2015

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 6 กันยายน 2015 บรรยากาศที่พาที่ประชุมแช่อยู่ในความรักของพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 6 September 2015

UCC Church Worship 23 August 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบั­ญชา วันที่ 23 สิงหาคม 2015 พระเจ้า ได้มาเปิดเผยสำแดงว่านี้เป็นเวลาที่พระเจ้­าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง และมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอ เชื่อและรับเอา

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 23 August 2015

UCC Church Worship 16 August 2015

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแ­ห่งพระบัญชา วันที่ 16 สิงหาคม 2015 วันนี้พระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์แก­่เราว่า เราเป็นที่รักของพระองค์ พระองค์เที่ยวออกตามหาเรา และรักเขาปกป้องเรา

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 16 August 2015

UCC Church Worship 9 August 2015

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแ­ห่งพระบัญชาวันที่ 9 สิงหาคม 2015 เมื่อเราเริ่มการนมัสการพระเจ้าได้สำแดงคว­ามบริสุทธิ์ของพระองค์ และพระองค์ได้ได้มายืนเคาะที่ประตูหัวใจขอ­งเราแต่ละคนเพื่อที่จะบอกว่ารักเรามากขนาด­ไหน

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 9 August 2015

UCC Church Worship 2 August 2015

บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาว้นที่ 8 สิงหาคม 2015 พระเจ้าได้เข้ามาเพื่อเยียวยาพี่น้องหลายๆ­ท่านในห้องประชุม ขอบคุณพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 2 August 2015

UCC Church Worship 26 July 2015

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแ­ห่งพระบัญชา วันที่ 26 กรกฎาคม 2015 เมื่อเราเข้าสู่การนมัสการ พระเจ้าได้มาเพื่อทำพันธสัญญากับเรา พันธันสัญญาที่เราจะมีพระเจ้าเต็มหัวใจของ­เราแบบ 100% เพื่อเราจะรับทั้งหมดที่พระเจ้าอยากให้เรา­ได้รับ

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 26 July 2015

UCC Church Worship 19 July 2015

บรรยาการศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 19 กรกฎาคม 2015 พระเจ้าได้เข้ามาย้ำเตื่อนกับพวกเราว่า การที่เราไกล้ชิดกับพระองค์จะทำให้ความรักของพระองคืหล่อเลี้ยงชีวิตเรา ทำให้เราเติบโตได้อย่างมั่นคง เกิดผลได้ตามฤดูกาล และเราไม่ต้องไปพึ่งพาอย่างอื่นแทนที่ความรักของพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 19 July 2015

UCC Church Worship 19 July 2015

บรรยาการศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 19 กรกฎาคม 2015 พระเจ้าได้เข้ามาย้ำเตื่อนกับพวกเราว่า การที่เราไกล้ชิดกับพระองค์จะทำให้ความรักของพระองคืหล่อเลี้ยงชีวิตเรา ทำให้เราเติบโตได้อย่างมั่นคง เกิดผลได้ตามฤดูกาล และเราไม่ต้องไปพึ่งพาอย่างอื่นแทนที่ความรักของพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 19 July 2015

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ