UCC Church Worship 14 February 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 14 กุมภาพันธิ์ 2016 เมื่อความรักของพระเจ้าถาโถมเข้ามาเพื่อชำระและรักเรา

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 14 February 2016

UCC Church Worship 7 February 2016

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016 เมื่อเริ่มนมัสการพระเจ้าได้ปลดปล่อยพระคุณของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 7 February 2016

UCC Church Worship 31 January 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 31 มกราคม 2016 พระเจ้าสำแดงกับเราว่า เราทุกคนเป็นเหมือนภูเขาไฟที่กำลังจะถึงเวลาประทุ เพื่อจะออกไปเป็นพรกับประเทศและโลกนี้

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 31 January 2016

UCC Church Worship 24 January 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 มกราคม 2016 พระเจ้าทรงสำแดงพระคุณของพระองค์สำหรับเราแต่ละคน ขอบคุณพระเจ้า

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 24 January 2016

UCC Church Worship 17 January 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 มกราคม 2016 พระบิดา อับบาทรงสำแดงความรักและพระสิริ เพื่อเราจะร่วมรับกำลังชัยชนะ และชิงทุกอย่างที่เป็นของเราคืนจากศัตรู!

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 17 January 2016

UCC Church Worship 3 January 2016

การนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 3 มกราคม 2016 การนมัสการแรกของปี ที่พระเจ้าได้เข้าและบอกกับเราว่าพระองค์เองจะช่วยและปลดปล่อยเราจากทุกสิ่งเพียงเราร้องเรียกหาพระองค์ด้วยเสียงที่เรามี

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 3 January 2016

UCC Church Worship 27 December 2015

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการส่งท้ายปี วันที่ 27 ธันวาคม 2015 พระเจ้าได้ส่งท้ายปีให้พวกเราด้วยการอัศจรรย์ มีการปลดปล่อยถ้อยคำแห่งการรักษาเยียวยา และพี่น้องในห้องประชุมก็ได้รับการรักษาจากพระองค์

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 27 December 2015

UCC Church Worship 20 December 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 20 ธันวาคม 2015 นมัสการในบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและพระเจ้าได้บอกกับพวกเราว่าพระองค์มาเพื่อทำการรื้อฟื้นทั้งหมดที่เราสูญเสียไปกลับคืนมาให้พวกเรา

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 20 December 2015

UCC Church Worship 13 December 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 13 ธันวาคม 2015 เมื่อเราเริ่มนมัสการความชื่นชมยินดีได้เทลงมา และด้วยความยินดีนี่เองทำให้เราได้พบกับความบริสุทธิ์และพระสิริของพระเจ้าอย่างท่วมท้น

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 13 December 2015

UCC Church Worship 6 December 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 6 ธันวาคม 2015 พระเจ้าผู้พร้อมประทานทุกสิ่งให้กับลูกๆของพระองค์

รับชมผ่าน Qr Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 6 December 2015

UCC Church Worship 22 November 2015

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2015 พระสิริของพระเจ้าเทลงมาอย่างมาในการนมัสการ และมีถ้อยคำจากผู้รับใช้พระเจ้าว่า เราเป็นเหมือนดั่งสายล่อฟ้าที่ดึงดูเอาพระสิริ เอาความรัก เอาไฟ เพื่อวิ่งเข้าสู่ตัวเราเพื่อนเป็นพรกับคนรอบข้าง

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 22 November 2015

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ