UCC Church Worship 9 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 9 กรกฎาคม 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ