UCC Church Worship 23 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 23 กรกฎาคม 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ