UCC Church Worship 30 July 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 30 กรกฎาคม 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ