UCC Church Worship 6 August 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 6 สิงหาคม 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ