UCC Church Worship 13 August 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 13 สิงหาคม 2017


บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ