UCC Church Worship 27 August 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 27 สิงหาคม 2017


บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ