UCC Church Worship 17 September 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 กันยายน 2017


บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ