UCC Church Worship 24 September 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 กันยายน 2017


บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ