UCC Church Worship 1 October 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 1 ตุลาคม 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ